Amritvarsha

Picture of Amritvarsha
Sung by Pramodini Acharya

$5.00
excluding shipping

SKU: LA04

1. Gajanana Om Gajavandana, 2. Guru Brahma Roop Jano, 3. Jaya Devi Sharade, 4. Bhola Shankar, 5. Ambamata, 6. Nandanandana Jaya, 7. He Giridhari, 8. Sarvatmaka Sarveshwara Shyama, 9. Aao Kanhaiya Aao, 10. Sri Ramachandra, 11. Nandivahana Naagbhushana, 12. Rama Rama Jaya Rama Rama Rama Bolo, 13. Prem Me Ga Tum Vaayu Suta, 14. Jai Jai Ram Krishna Hari